Mijn NRC artikel: Trump en opzeggen Irandeal. Een nieuwe George W.Bush.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/09/verbroken-iran-deal-is-recept-voor-chaos-in-regio-a1602452 Natuurlijk, de geschiedenis herhaalt zich nooit op precies dezelfde wijze. Maar dat Donald Trump dinsdagavond Iran aanwees als de grootste schurkenstaat leek erg op wat president George W. Bush over het Irak van Saddam Hoessein zei in 2003 Bush jr was in wezen ook een America First-president. Net als Trump de afgelopen maanden, trok […]

Stormy Daniels en de ‘ Paula Jones’ factor

De juridische en zelfs politieke strijd van deze porno koningin tegen president Trump onderschatten? Bagatelliseren? Ik zou het maar niet doen. Weet u het nog? De speciale onderzoeker Kenneth Starr joeg op duistere onroerend goed activiteiten van de Clintons, het White Waterproject!, maar mocht ook andere ‘overtredingen’  bekijken. En daar kwamen al gauw de beschuldigingen van […]

Juist nu de band met Amerika koesteren

‘Fasten your seatbelts!’ in onze wereld die zich kenmerkt door verschuivende machtspanelen en plotseling opduikende kwesties. De buitenlandse politiek van Trump wijkt ook nog eens op essentiële onderdelen af van die van zijn voorganger Obama.   In rimpelloze tijden zonder echte ‘twistthema’s’ is het gemakkelijk om voortdurend van een hechte band te spreken. Onder de […]

Gematigde Tillerson vervangen door hardliner Pompeo

De positie van Tillerson is eigenlijk van meet af aan al zwak geweest met de benoeming van schoonzoon Jared Kushner die ‘de baas’ werd over het Midden Oosten en ook nog de relaties met onder meer buurland Mexico moest behartigen. Ook Trump zelf, in feite z’n eigen minister van Buitenlandse Zaken, passeerde Tillerson om de […]

Staaloorlog? Europa moet een ordinair potje armworstelen met Trump vermijden

Meer nog dan bij andere ‘twistthema’s’ tussen de Verenigde Staten en Europa is het bij de ‘tarieven oorlog’ noodzakelijk om diep in de psyche van Trump te kijken. Waar de Amerikaanse president op veel terreinen opportunisme en dus flexibiliteit vertoont, is zijn aversie tegen oneerlijke handel al sinds de jaren tachtig een ankerpunt in zijn […]

Nederlandse ‘leerling campagnevoerders’ en de lessen van Obama en Trump

Onze politieke partijen beschikken slechts over een fractie van het geld dat Amerikaanse campagnevoerders kunnen besteden. Toch valt er beslist veel te leren van andere Amerikaanse campagne-aspecten, zeker ook van de presidentiele campagnes. In toenemende mate speelt in onze Tweede Kamer verkiezingsstrijd de vraag op of de lijsttrekker zich zelf als geschikte minister-president beschouwt. Zelfs […]

Trump op ramkoers met ‘eigen’ CIA, politieke crisis dreigt

Adembenemend. Geleidelijk aan tekent zich een politieke en mogelijk zelfs institutionele crisis van jewelste af in Washington. Diverse presidenten hadden een moeizame en bizarre relatie met de CIA. Denk aan Kennedy, Nixon en Bush welke laatste middels zijn vice-president Cheney de CIA onder druk zette om met ‘bewijzen’ over massa vernietigingswapens in Irak te komen. Trump heeft daar de […]