Geniale arts en politicus Ben Carson onder media-scan

Zo gaat dat in Amerikaanse verkiezingscampagnes. Het is een lange weg naar het Witte Huis en er komt een moment dat journalisten als detectives je verleden gaan uitspitten. Iedere kandidaat moet een bijzonder levensverhaal vertellen om de kiezers te imponeren. Het is altijd mooi als je kunt zeggen dat je in armoede opgroeide en nu zoveel succes hebt. Geld stinkt niet in Amerika, dus voor succes mag, nee moet je uitkomen. Van alle kandidaten heeft  de zwarte Ben Carson uit Maryland wel het mooiste verhaal, opgetekend in maar liefst negen boeken. Vooral zijn boek ‘Gifted Hands’ is een indrukwekkend epos. De kleine Carson groeide op in de achterbuurt van Detroit. Hij was een agressief, gewelddadig jongetje die z’n moeder met een hamer sloeg en een vriend bijna vermoorde. Maar als puber werd hij plotseling bekeerd tot het Christendom. Alles veranderde. Hij werd een briljante scholier en ook in zijn gedrag was hij een inspiratie bron voor iedereen. Toen Martin Luther King werd vermoord en er overal rellen uitbraken, ook in Detroit, beschermde hij zijn blanke mede scholieren. Hij had de sleutel van het biologielokaal en verstopte hen daar voor een woedende volksmassa in de overwegend zwarte buurt. Carson was zo briljant dat de bekende generaal Westmoreland hem een scholarship aanbood op de vermaarde West Point Academy. Maar hij wilde uiteindelijk niet het leger in. Carson studeerde voor arts  en werd een wereldberoemd neurochirurg in Baltimore. De meest ingewikkelde operaties werden door hem verricht, zoals de eerste scheiding van een siamese tweeling. Collega’s en patienten roemen hem. Zijn team van 70 artsen en medewerkers bij zo’n reuze operatie werden door hem minitieus voorbereid. Als een patient angstig was voor zo’n ingreep, en vooral als het kinderen betrof, bezocht Carson de patient uitgebreid van tevoren. Er zijn verhalen bekend dat hij wel een uur lang in gebed ging met zo’n angstig kind. Als arts had Carson geen vijanden maar als politicus ligt dat anders. Carson is oerconservatief op zeg maar alle fronten. Van abortus tot en met scherpe aanvallen op Obama. En nu is er dan het media vergrootglas. Media als Politico, CNN en de Wall Street Journal hebben uitgebreid gesproken met vrienden van vroeger. En wat blijkt? Niemand kan zich zijn agressieve jeugd en de daarop volgende bekering herinneren. Het heldhaftige optreden in het biologielokaal lijkt ook niet plaats gevonden te hebben. En zeker is dat hem geen West Point scholarship is aangeboden. Een ontmoeting kan op basis van de agenda van destijds van Westmoeland niet hebben plaats gevonden. Hij was in Washington, o.a. bij president Nixon op bezoek. Carson verdedigt zich met opmerkingen als dat de media nu eenmaal altijd schandalen willen enzovoort. Daarmee houdt Carson het nog wel even vol. Maar nu er aantoonbaar gejokt is, gaan media verder met hun onderzoek. Onthullingen smaken naar nog meer onthullingen.  Dat is een keiharde mediawet. Zijn mede-Republikeinen houden zich nog op de vlakte. Maar Donald Trump heeft al gezegd dat het levensverhaal van Ben Carson een grote leugen is. Wordt vervolgd. Dinsdagavond in het Republikeinse debat. Carson staat in diverse peilingen op kop. Er vallen heel wat procenten van hem af te snoepen.

 

Posted in Laatste nieuws.