Aan vooravond van Haagse cybertop komt Obama met bijzondere cyber order

Want bijzonder is het die ‘ cyber terroristen’ maatregel van Obama. Per uitvoerende maatregel worden top hackers overal in de wereld nu gelijk gesteld aan terroristen. Dat betekent dat financiele tegoeden kunnen worden bevroren en dat zij de Verenigde Staten niet meer binnen komen. Bovendien geeft deze maatregel Amerikaanse opsporings functionarissen een ‘ tool’  in handen om nog meer samen te werken met buitenlandse opsporings diensten. Dit gebeurde al richting individuele hackers in Noord-Korea maar dat Amerikaanse optreden kon worden gelegitimeerd op basis van de internationale sancties tegen het regime in Noord-Korea. Aangenomen wordt dat Nood-Korea achter de grootste hack-aanval op de Verenigde Staten zit, namelijk de november 2014 Sony aanval. Bedoeling was om de vertoning van  ‘ The Interview’ film over Noord-Korea te voorkomen. 47.000 internetadressen zijn o.a. gestolen van werknemers van Sony. Het kost het bedrijf aan herstel, juridische procedures vanwege ook onvoldoende cyber bescherming van personeelsleden en productieverlies zo’n 100 miljoen dollar. Ook werd onlangs bekend dat het Witte Huis email systeem door Russische hackers was gepenetreerd. Aanvankelijk waren de daders moeilijk te achterhalen omdat vanuit computers over de hele wereld was geopereerd. Naast deze opvallende executieve order heeft Obama de afgelopen maanden veel van zijn cyber security agenda uitgevoerd. Zo krijgen bedrijven meer mogelijkheden en ‘ liability’ bescherming om gegevens met de overheid, lees met name het Ministerie van Homeland Security, te delen. Daarbij gaat het om de bescherming van 16 sectoren binnen de kritische infrastructuren van de Verenigde Staten. Denk aan het bankwezen, de gezondheidssector, verkeer, energie etc. Het is volstrekt duidelijk dat cyber security een topprioriteit is voor deze Amerikaanse regering. Het delen van gegevens zou volgens de Obama-regering niet inhouden dat de persoonlijke inhoud van data wordt opgespoord. Het gaat om o.a. verdachte patronen/trends in data verkeer. Privacy zou verzekerd zijn. Dat wordt echter in twijfel getrokken door ‘ watch dog’  groeperingen zoals o.a. de American Civil Liberties Union.

Posted in Laatste nieuws.