Dijsselbloem begrijpt weinig van Obama’s ‘immigratie-standje’

Het was een opvallend immigratie-standje van Obama tijdens de persconferentie van Obama en Cameron in Washington. Kern van zijn korte uiteenzetting: onze moslims zijn er trots op Amerikaan te zijn, in Europa is dat niet zo. Immigratie en integratie liggen in elkaars verlengde en vereisen een ‘two way’ street. De ‘ontvanger’ stelt eisen en heet welkom, de immigrant ‘geeft’ en past zich aan. Verliest niet zijn identiteit want je mag  tot in lengte van jaren en gedurende vele generaties een streepjes-Amerikaan blijven oftewel een Chinese, Syrische, Italiaanse etcetera Amerikaan. Amerika is naast een fysiek territorium ook een Idee van vrijheid en kansen pakken. Europese landen , Nederland!, staan ook voor een Idee. De Renaissance, de Verlichting en democratische omwentelingen zijn gedurende eeuwen door onze maatschappijen getrokken. Wat onze politici als leidende opinievormers volstrekt onvoldoende doen is staan voor dat Idee en het uitdragen ervan. En natuurlijk mag je, moet je!, daarnaast ook eisen stellen aan  de immigrant. Maar hoe kun je je aanpassen als dat Idee nauwelijks geformuleerd en geventileerd wordt. Enthousiaste Amerikanen worden als naief en zelfs kinderlijk bestempeld als zij, zoals Obama afgelopen week, weer opkomen voor dat Idee. Dan begrijp je er weinig van. Dijsselbloem heeft de voorgaande woorden niet gesproken. Maar toch, ik proefde weer dat cultuur relativisme, ook vergelijkenderwijs. Dijsselbloem noemde de aanslagen van nine eleven en de Boston Marathon als voorbeelden waaruit blijkt dat de Amerikanen ook zo hun problemen hebben met moslim-immigratie- en integratie. Meneer Dijsselbloem, van dat nine eleven voorbeeld begrijp ik al helemaal niets. Natuurlijk, kun je eeuwig relativeren en zeggen dat de werkelijkheid weerbarstig is en dat het Amerikaanse immigratie-proces de nodige problemen heeft gekend. Maar feit is dat in z’n algemeenheid de Amerikanen vandaag de dag beter met immigratie omgaan dan wij. Wie niet van immigratieland nr. 1 in de wereld wil leren, is naief en een beetje dom ook. Obama hield ons terecht een spiegel voor. Gewoon even goed kijken meneer Dijsselbloem. Foei!

Posted in Laatste nieuws.