Invloed ‘Parijs’ op VS en ‘het land van Theo van Gogh’

Natuurlijk zijn de aanslagen in Parijs ook groot nieuws in de VS.  De Washington Examiner geeft aan dat maar liefst 74% van de Amerikanen een grote aanslag in eigen land verwachten. De verbondenheid tussen de landen waar de moderne revoluties plaats vonden, die de wereld veranderden, is groot. John Kerry sprak zelfs in het Frans troostende woorden en Obama schreef in het condoleanceregister ‘Vive La France’.  New York, Washington, Pennsylvania, Londen, Madrid, Bali, Parijs is een rijtje dat veel Amerikanen herkennen. In de VS is de vrijheid van meningsuiting een heilig goed, verankerd in beroemde staatsstukken. Maar veiligheid in relatie met terrorisme staat uiteraard nu hoog op de politieke agenda. En ook nu al vragen senatoren zoals de Republikein Lindsay Graham zich af of er niet veel meer geld moet naar de veiligheidsdiensten. Hij is tegen de bezuinigingen van Obama op defensie. Ook het nut van Guantanamo Bay en strenge ondervragingstechnieken wordt door diverse politici openlijk extra bevestigd.  Ook (potentiele) presidentskandidaten voor 2016 kijken extra scherp naar het internationale nieuws. Als het gaat om terrorisme bestrijding staat Hillary Clinton bekend als een hardliner. Jeb Bush staat voor een stevige buitenlandse- en veiligheidspolitiek. Nu al verwijt hij Hillary dat zij politiek bedrijft zoals  ‘in de nostalgische jaren negentig’. Naief dus. Er was toen relatief weinig terrorisme gericht op de VS. En signalen die er kwamen, werden meestal genegeerd. Hillary heeft nog niet gereageerd.

Het is een bekende discussie. Juist de misstanden in de Abu Graibh gevangenis lijken een inspiratiebron voor de Parijse terroristen geweest, zo blijkt uit een gevonden foto.  Wij, laten we maar even collectief denken, kunnen wel wat leren van de nine-eleven aanslagen. De grote les is dat je het terrorisme probleem niet alleen met wapens kunt oplossen. Dat hebben de oorlogen van de afgelopen jaren bewezen. Terroristen zijn de winnaars als er een wig gedreven wordt tussen niet-moslims en alle moslims. Het is essentieel dat de gematigde moslims opstaan en er een ‘two way street’ van loyaliteit ontstaat. Dus keihard investeren in veiligheid maar ook bruggen bouwen. Eenvoudig is zo’n twee sporenbeleid niet. Maar ik ben voor mijn boek ‘Keerpunt’ (over aanslagen VS)  in de moslimhoofdstad van Amerika, Dearborn bij Detroit, geweest en daar is sprake van een grote harmonie tussen allerlei etnische en religieuze bevolkingsgroepen. De burgemeester van Dearborn vertelde mij:  “In het land van Theo van Gogh moet men goed begrijpen dat gematigde en liefst ook maatschappelijk succesvolle moslims de eerste verdedigingslinie tegen extremisme en terrorisme zijn.” Hij voegde er aan toe dat hij als burgemeester er is om bruggen te bouwen. “Ik bemoei me niet met terrorismebestrijding. Dat laat ik aan de veiligheidsdiensten over”.

Posted in Laatste nieuws.