Obama’s ‘War on Terror’

Zo naar Amsterdam voor interview met Vandaag de Dag op Nederland 1 en interview aldaar ook met NOS Radio 1 journaal. Net geluisterd naar krachtige speech van president Obama. Hij heeft de mantel van ‘Obama de Voorzichtige’ vannacht afgeworpen. Nog niet zo lang geleden noemde hij ISIS in feite een padvindersclubje. Het is duidelijk dat ISIS met haar succesvolle opmars niet alleen de president maar ook de gehele Amerikaanse politiek in record tijd heeft overvallen. Nu sprak Obama over ‘het vernietigen’ van ISIS die hij als en kankergezwel beschouwt en stuurt hij 475 extra militaire adviseurs op korte termijn. ISIS erkent de grens tussen Irak en Syrie niet en dat geeft Obama volgens zijn juridische adviseurs een ruim mandaat om ISIS ook in Syrie te achtervolgen met luchtaanvallen. Obama vindt niet dat hij hier uitdrukkelijk toestemming van het Congres voor nodig heeft. Ik verwacht wel steun vanuit het Congres, al zal daar nog veel discussie over ontstaan. Voor de 500 miljoen dollar aan wapensteun voor de Syrische oppositie zal Obama wel toestemming moeten vragen aan Congres. Ook zal de internationale coalitie veel verder worden uitgebreid. Nederland gaat ook meedoen, al wordt in de komende weken in Central Command in Florida precies bepaald wat nodig is aan militaire steun. Nederland stuurt een delegatie naar Florida. We hebben het vaker gezien. Obama is op en top een pragmaticus. Als de situatie er om vraagt, en altijd wel na een zorgvuldig afwegingsproces, is er opeens ‘Obama de Hardliner’. Ondertussen is er nog heel veel diplomatiek werk aan de winkel om landen in het Midden-Oosten over de streep te trekken en niet te vergeten de soennitische en Koerdische milities in Irak. Het Vrije Syrische Leger zal als gematigde oppositie zwaarder bewapend worden. Volgende week vinden in het Congres hearings plaats. Over twee weken zit Obama de Veiligheidsraad voor, met name ‘om de wereld te mobiliseren’. Zoals vaker wordt een president die juist later in zijn regeerperiode meer aandacht wil besteden aan het binnenland door dramatische ontwikkelingen in het buitenland ingehaald. Denk aan Truman met Korea, Johnson met Vietnam, Carter met Iran en Bush met o.a. Irak. Belangrijk voor Obama is dat de publieke opinie in de VS omslaat. Een steeds ruimere meerderheid staat achter intensivering van de aanpak mbt tot IS Irak en … IS Syrie. Op de Amerikaanse televisie wordt al fel gediscussieerd door o.a. hardliner John McCain dat het een kolossale blunder is geweest om geen Amerikaanse troepen achter te laten in Irak.  De ‘War on Terror’ tegen Al Qaida duurde meer dan tien jaar. Obama’s ‘War on Terror’ gaat in ieder geval drie jaar duren maar dat kan ook veel langer zijn. Witte Huis officials spreken al van ‘a generational struggle’. Daarmee regeert Obama nu al over zijn politieke graf. Een en ander heeft ook gevolgen voor de presidentiele verkiezingscampagne van 2016. Is er opeens behoefte aan een kandidaat met een scherp veiligheidsprofiel? Wees niet verbaasd als namen zoals die van generaal Petraeus al gauw genoemd worden.

Laatste nieuws: Saoedie-Arabie zou zich bereid verklaard hebben anti-ISIS strijders te trainen.

Posted in Laatste nieuws.