Voorbeschouwing Obama’s Europareis vandaag tot weekend

 

 

Nieuws: Obama zendt 350 militairen extra naar Irak, nu totaal 1100 waarvan ongeveer een derde Irakese leger en Koerden ondersteunt

Blog

Het is allemaal zo typerend voor de intellectuele Obama. Ik bedoel zijn opmerking vorige week dat hij nog geen strategie heeft met betrekking tot de ‘nieuwe’ IS tegenstander. Obama heeft die typisch intellectuele eigenschap van informatie opzuigen, voortdurend wikken en wegen en dan een opinie boetseren, een stelling name. Eigenlijk heeft ‘Obama de politicus’ al wel degelijk iets wat verdraaid veel op een strategie lijkt. Zonder een politieke oplossing is er geen militaire oplossing mbt de IS problematiek. Obama heeft gelijk. Druk uitoefenen dat er een nieuwe Irakese regering komt die werkelijk ‘all inclusive’ is voor wat betreft de religieuze en etnische bevolkingsgroepen. Obama wenst een zgn tweede Soenitische Awakening in dit geval tegen IS. Het smeden van een regionale reuze coalitie van Saoedie-Arabie tot en met Egypte is verstandig. Probleem is dat de actuele gebeurtenissen (denk ook aan de onthoofding van een Amerikaanse journalist gisteravond) politieke en intellectuele processen vlot en vaak bij verrassing kunnen inhalen. Van die langdurige, vaak ook bureaucratische processen moet je als politicus op de werkelijk cruciale momenten los komen. Dat betekent niet ad hoc opereren maar wel als de wiedeweerga een nieuwe context creëeren, Het begin van een strategische aanpak lanceren. De wereld snakt daarnaar. Dat geldt ook voor de gevaarlijke situatie in Oost-Europa. Kan de NAVO grenzen van landen echt garanderen? Hoe hard is artikel 5 ter bescherming van de grenzen van NAVO-landen? Is er echt diepe solidariteit tussen de 28 NAVO landen? Hoe zit het met de grenzen van niet-NAVO landen? Er komt nu een speciale snelle interventie macht voor Oost-Europa. Troepen zullen rouleren omdat anders, bij het aanleggen van nieuwe vaste NAVO bases, het fundament onder de post-Koude Oorlog partner-samenwerking wegvalt. Permanente bases zijn immers per verdrag formeel niet toegestaan. Hoe ver wil Obama gaan? David Brooks schreef gisteren in de New York Times:dat net na de Tweede Wereldoorlog mensen instinctief aanvoelden dat Harry Truman, George Marshall en Dean Acheson, en al die anderen, iets bijzonders deden.

‘They stepped outside the immediate crush of events and constructed a context in which people would live for the next several decades.

Some of the problems they faced did not seem gigantic: how to prevent a Communist insurgency from taking over a semifailed government in Greece. But they understood that by projecting American power into Greece, they would be establishing certain norms and creating a framework for civilization.

Then, democratic self-confidence was high. Today, unfortunately, it is low.This summer, the bad guys have looked energetic while the good guys have looked tired. We’ll see at the NATO summit meeting in Wales this week if there’s a leader who can step outside the crush of events and explain how fundamental the threat to the rules of civilization now is.

   Het wordt spannend tijdens de NAVO top deze week in Wales. Natuurlijk, Afghanistan, Irak en Syrië staan op de agenda. Maar vooral Oekraine. De nieuwe situatie is ingewikkelder dan vroeger. Reguliere legers worden aangevuld met gemaskerde militia. Moderne atoom afschrikking werkt niet meer want wordt op de grond door gewapende burger-militia en door een bonte verzameling van groepen terroristen ondermijnd. Internationaal recht wordt in zo’n onoverzichtelijke situatie door allerlei staten met voeten getreden als de eigen veiligheid op het spel staat. ‘To drone or not to drone, frontier or no frontier’. Over de grond en door de lucht hebben de reguliere, traditionele lucht- en landmachten niet meer het veiligheids monopolie. Zo bezien heeft een president, een opperbevelhebber, het moeilijker dan ooit. Marcheert Poetin door naar de Baltische staten? Is de nieuwe NAVO verdeeld en onmachtig? Obama’s primaire doel in Europa deze week is duidelijkheid brengen… en een begin van een nieuwe strategie aankondigen.

 

 

 

 

 

Posted in Laatste nieuws.