Vive La France !

Natuurlijk zijn terroristische aanslagen in Beiroet, Mumbai of Bali net zo erg als die in Parijs. Maar het is waar, de schijnwerpers van onze media zijn vrijwel geheel gericht op Parijs. Nauwelijks op die andere getroffenen. Dat is onrechtvaardig want bij dodelijke aanslagen is er geen verschil in leed. Er bestaat niet zoiets als murder light. Onze kranten kopten vanmorgen dat wij nu ook ons nine-eleven in Europa hebben. Werkelijk? Wij hebben al ‘tien’ nine-elevens in Europa en de wereld gehad. Hoe naïef kun je zijn!

Toch begrijp ik die vrijwel exclusieve Parijse aandacht wel. Wij kennen die stad. Miljoenen Nederlanders zijn er vaak en ook nog eens meerdere malen geweest. Dat schept een welhaast persoonlijke band. Nog belangrijker is dat Parijs staat voor het licht, voor de vrijheid. Het is hier in 1789 en 1848 dat grote politieke omwentelingen begonnen die uiteindelijk leidden naar democratie. Met horten en stoten, oorlogen zelfs, maar toch. De slogan ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ komt uit de krochten van Parijs. Dat democratisch gedachtegoed zit in de haarvaten van die stad. En opeens werd die indrukwekkende lichtstad donker op die fatale vrijdagavond. Pikkedonker zelfs. Dat heeft ons allen geraakt. Ook bij de Franse ambassade in Den Haag ligt een indrukwekkende massa bloemen. Die bloemen hebben zeker ook iets symbolisch . Het is een teken van medeleven maar eveneens van hoop dat zoiets ergs niet nog eens gebeurt waar dan ook ter wereld. Een massale oproep ook tot eeuwige vrijheid, gelijkheid en broederschap waar ook onze (voor)ouders voor gestreden hebben. Natuurlijk, er zullen nieuwe aanslagen komen. Dat is helaas van alle tijden. Maar we willen, nee moeten, zoveel mogelijk leed voorkomen.

Posted in Laatste nieuws.